سياست‌هاي حريم شخصي


حريم شخصي شما براي ما بسيار ارزشمند است و براي روشن شدن اين حريم خصوصي بين ما و کاربران توافق نامه زير تنظيم شده است. در اين توافق نامه شرايط استفاده از برنامه ، حريم شخصي، اطلاعاتي که از طريق برنامه از شما گردآوري ميشود، نحوه ذخيره و استفاده آنها را توضيح خواهيم داد.

جمع آوري و استفاده از اطلاعات هدف ما از جمع آوري اطلاعات ارائه خدمات بهتر به تمام کاربران است. طبق اين داده ها امکان تطبيق شخص کاربر و داده بدون درخواست کاربر و ارائه اطلاعات بيشتر، وجود ندارد. و در حقيقت اين دسته از اطلاعات ارتباطي با اطلاعات شخصي و فردي شما ندارد.

از طريق برنامه اين اطلاعات از سوي کاربران به سمت سرورهاي داده و آمارگيري فرستاده مي‌شوند: شماره اندرويد، موقعيت مکاني، مدل، برند، نسخه اندرويد، اطلاعات وابسته به برنامه و ارتقاء برنامه و اطلاعات مربوط به رويدادهاي دستگاه همچون کرش يا از کار افتادن برنامه و مشکلات پيش آمده در استفاده از اپليکيشن و صفحات مشاهده شده و مدت زمان سپري شده در برنامه و ساير پارامترهاي مورد استفاده در برنامه.

ما ممکن است از شرکت هاي تحليل اطلاعات و واسط تبليغاتي براي تحليل استفاده از سرويس هاي برنامه، کمک بگيريم. امنيت اطلاعات شما براي ما مهم مي باشد. اطلاعاتي که از شما جمع آوري مي شود، اين اطلاعات ممکن است به صورت غير مستقيم براي داده هاي عظيم استفاده شود. مثلا کاربراني که از برند خاصي از موبايل استفاده کرده اند. در مثالي ديگر؛ اگر شما صفحه خاصي از برنامه را مشاهده کرده ايد. به تعداد افرادي که اين صفحه را مشاهده کرده اند اضافه شده و اين عدد ممکن است براي تحليل توسط شرکت ديگري مورد استفاده قرار گيرد.

حقوق مالکيت تمامي متون، تصاوير و آثار ديگر در محتواي برنامه، به جز مطالب منتشر شده و ارائه شده توسط کاربران - مگر اينکه غير آن نشان داده شده باشد - داراي حقوق محفوظ بوده و بدون رضايت حق استفاده از آن‌ها را ندارد. از آنجا که مالکيت معنوي غالب آثار موجود در برنامه ها در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي است و ما با کسب اجازه از صاحبان آثار يا ناشران مربوطه ، از آنها استفاده نموده ايم، لذا کاربران توجه داشته باشند که استفاده غير مجاز از برنامه ها، نه تنها نافي حقوق ما به لحاظ شرعي و قانوني است، بلکه حق الناس و حقوق فردي اشخاص نيز بر عهده شخص خاطي خواهد بود.

شرايط تغييرات متن اين توافق نامه ممکن است در آينده تغيير کند. صاحب برنامه حق تغيير اين شرايط را در هر زمان و بدون دادن دلايل براي خود محفوظ مي داند. ما موظف به اطلاع رساني براي کاربران در اين باره نيستيم و اين بر عهده کاربر مي‌باشد که اين شرايط را بازخواني کند. لطفا جهت آگاهي از تغيير و تحول آن، هرازگاه اين سند را مطالعه نماييد. هر گونه تغيير، بدان معني تلقي مي‌شود که کاربر موافق با تغييرات بوده و آن‌ها را براي ادامه استفاده از برنامه مي‌پذيرد و درغير اين صورت مي تواند با حدف برنامه از وسيله خود به آن پايان دهد. براي تماس با ما از طريق ايميل آدرس در ارتباط باشيد.